2010. november 22., hétfő

Pályázat!

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet a 2010-es évre gimnáziumi, és érettségit adó szakközépiskolai, a hat évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11., 12. osztályos, valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11. és 12. osztályos nappali tagozaton tanuló, magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány diákok részére 4,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig. [...]
Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az előző tanévet! Javítóvizsgát nem fogadunk el!
Az átlag számításába nem  számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat!

Az ösztöndíj támogatás célja:  Elősegíteni a felsőfokú továbbtanulást megalapozó középiskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

Az ösztöndíj támogatás összege: 40.000 Ft, melyet az ösztöndíjat elnyert tanulók részére egy összegben folyósítunk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat a tanulmányi eredményt figyelembe véve és kizárólag a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni. A döntés során előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és a legjobb tanulmányi átlageredményt elért tanulók.

A pályázatok postára adási Határideje: 2010. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje: 2011. MÁRCIUS 15.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje:  2011. MÁRCIUS 31.
/A pályázat feltételeit, valamint az adatlapot itt találod a Középiskolai pályázat címszó alatt!/